ELEKTROSTANICE, ROZVODNE, BUDOVY SPOLOČNÝCH PREVÁDZOK ... - INSVET s.r.o.

kontakt +421 908 987 557, +421 908 893 153
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ELEKTROSTANICE, ROZVODNE, BUDOVY SPOLOČNÝCH PREVÁDZOK ...

Referenčné stavby
- novostavby, rekonštrukcie - 110kV polia, budovy spoločných prevádzok, káblové kanály, opravovne veľkých tranformátorov
2003 Elektráreň Vojany SE Vojany statika zakladanie
2006 Elektrorozvodňa U.S. Steel Košice-Šaca statika
2009 Oplotenie areálu elektrostanice VSE a.s. Prešov
2009 Elektrostanica Košice-IV VSD a.s. Košice
2010 Opravovňa veľkých transformátorov (OVT) VSE a.s. Lemešany
2010 Rekonštrukcia elektrostanice VSD a.s. Haniska
2010 Oporný múr VSD a.s. Košice-sever statika
2010 Výmena podperných konštrukcii NN vedenia VSE a.s. statika TG postup
2010 Základy pre dočasné tg zariadenia VSE a.s. statika TG postup
2011 Oprava strechy elektrostanice VSE a.s. Lopušná dolina
2011 JE Mochovce titulné listy
2012 Opravovňa veľkých transformátorov (OVT) VSE a.s. Lemešany
2012 Rekonštrukcia elektrostanice VSD a.s. Kežmarok
2012 Rekonštrukcia elektrostanice VSD a.s. Lipany
2012 Rekonštrukcia elektrostanice VSD a.s. Gemerská hôrka
2013 Elektrostanica VSD a.s. Dobšiná
2013 Rekonštrukcia areálu elektrostanice VSE a.s. Poprad
2014 Rekonštrukcia skladu transformátorov ES-juh VSD a.s. Košice-juh statika
2015 Rekonštrukcia elektrostanice SNV I. – I.etapa VSD a.s. Spišská Nová Ves
2015 Rekonštrukcia oplotenia elektrostanice VSD a.s. Stará Ľubovňa
2015 Rekonštrukcia oplotenia elektrostanice VSD a.s. Prešov
2015 Elektrostanica VSD a.s. Budulov
2016 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre elektrostanicu VSD a.s. Štrbské pleso
2016 Rekonštrukcia elektrostanice SNV I. – II.etapa VSD a.s. Spišská Nová Ves
2016 Rekonštrukcia areálu elektrostanice VSE a.s. Sečovce
2016 Posúdenie podkrovia budovy VSE a.s. Mlynská Košice statika
2017 Oprava oplotenia areálu elektrostanice VSE a.s. Košice-východ
2017 Oprava oplotenia areálu elektrostanice VSE a.s. Lemešany
2017 Odstránenie vrátnice VSD a.s. Vôľa, Moldava nad Bodvou
2017 Oprava strechy BSP VSD a.s. Štrbské pleso
2018 Rekonštrukcia elektrostanica VSD a.s. Trebišov

 

Mapa

INSVET s.r.o. - 2017
Kontakt
Insvet s.r.o.
Slovenská 19
040 01 Košice, SR
Tel. (+421) 055 633 49 42
Mobil 0908 987 557, 0908 893 153
E-mail:

Statika stavieb

Architektonické štúdio
Projekčná a inžinierska činnosť
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky