Hlavná stránka - INSVET s.r.o.

kontakt +421 908 987 557, +421 908 893 153
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:
Staticko-architektonický atelier bol založený v roku 1993.
Hlavným predmetom činnosti je komplexný návrh budov/objektov

- obytných
- občianských
- zdravotníckych
- školských
- energetických
- priemyslených
- dopravných

Firma sa od svojho vzniku zaoberá technológiou 3D projektovania,
ktorá je súčasnej dobe využívana po celom svete.
BIM je v súčasnosti najkomplexnejši spôsob projektovania,
ktorý okrem 3D návrhu využíva konkretnú datábazu materiálov a
výrobkov s ich fyzikálnym vlastnosťami. Spomínaná technológia
slúži pre najoptimálnejší návrh budovy s pohľadu ekonomického
vrátane dopadu na životné prostredie.

 BIM (Building information Modeling)- proces tvorby a návrhu so vzájomnou spoluprácou v týme- koordinácia medzi profesiami vrátane aktuálnych podkladov- aktuálny 3D model ako zdroj dát pre výpočty a simulácie 

 
Staticko-architektonický ateliér

Mapa

INSVET s.r.o. - 2017
Kontakt
Insvet s.r.o.
Slovenská 19
040 01 Košice, SR
Tel. (+421) 055 633 49 42
Mobil 0908 987 557, 0908 893 153
E-mail:

Statika stavieb

Architektonické štúdio
Projekčná a inžinierska činnosť
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky